· Polígon de Son Llaüt, parcel·la 37, 1º pis - 07320 Santa Maria del Camí (Mallorca)
UCTAIB : Carrer de Sant Joaquim, 9 - 07003 Palma

Qué es una cooperativa

Una cooperativa és una associació autònoma de persones que s’agrupen voluntàriament per satisfer les seves necessitats i aspiracions econòmiques, socials i culturals comuns, mitjançant una empresa de propietat conjunta i de gestió democràtica. Les cooperatives són empreses participatives, modernes, amb valors, basada en les persones, amb estructures i un funcionament democràtic d’acord amb principis cooperatius.

Existeixen diverses modalitats de cooperatives segons quines siguin les necessitats i aspiracions dels seus socis (treball, consum, crèdit, etc.). Aquestes necessitats i aspiracions, conformen l’objecte social o activitat cooperativitzada de la empresa cooperativa, podent definir així una molt variada tipologia.

 

Tipus de cooperatives

 

Cooperatives de treball associat

Tenen com a objectiu principal el proveir i mantenir de llocs de feina als socis i sòcies que la formen, ja sigui a temps parcial o complet, mitjançant la organització en comú de la producció de bens o serveis per a tercers. És per això que constitueix una de les fórmules fonamentals de l’autoocupació.

L’activitat cooperativitzada és el treball i els cooperativistes de la cooperativa de treball associat se denominen socis treballadors i per a ser-ho han d’aportar tant capital com treball. Són a la vegada propietaris i treballadors de la seva pròpia empresa, i s’organitzen de forma democràtica per a aconseguir feina estable i de qualitat.

Cooperatives agroalimentàries

Tenen per objecte realitzar activitats i serveis empresarials encaminats a la millora de les explotacions agrícoles, ramaderes o forestals, i del desenvolupament del món rural.

Cooperatives de consumidors

Tenen per objecte el subministrament de béns adquirits a tercers o produïts per sí mateixes per facilitar l’ús o consum dels socis.

Cooperatives de serveis

Tenen per objecte prestar subministraments i serveis, produir béns i realitzar operacions de millora econòmica i tècnica d’activitats professionals o d’explotacions industrials o de serveis.

Cooperatives d’habitatge

Tenen per objecte proveir als socis d’habitatge, edificacions o serveis complementaris, construïts o rehabilitats per tercers.

Cooperatives de transport

Les que associen a persones físiques o jurídiques, titulars d’empreses de transport o professionals que puguin exercir en qualsevol àmbit, fins i tot local, l’activitat de transportistes, de persones o coses o mixt i que tenen per objecte prestar serveis i subministraments i realitzar operacions encaminades a la millora econòmic i tècnic de les explotacions dels socis.

Cooperatives de crèdit

Tenen per objecte atendre les necessitats de finançament dels seus socis i de tercers mitjançant l’exercici de les activitats pròpies de les entitats de crèdit.